סדר הבדלה עם ציפורן נוסח עדות מזרח גודל הברכון - 17.5X13 ס"מ ניתן להוסיף שם / הקדשה


15 

להוסיף שם/הקדשה?: *
הקדשה לבחירה (במידה והוספתם):