מחזור מהודר לראש השנה עם תוספת הטבעת שם/שם משפחה יש לציין את השם בתיבה המיועדת לכך


99 
שם לבחירה: *