מחזור מהודר לראש השנה עם תוספת הטבעת שם/שם משפחה יש לציין את השם בתיבה המיועדת לכך


79 
שם לבחירה: *