חוגרון לחייל עם שם / הקדשה לבחירה יש לציין את ההקדשה הרצויה וצבע הכיתוב *סקיצה תשלח לפני הדפסה


89 129-31.01%

הקדשה לבחירה: *
צבע הכיתוב והערות נוספות: *